Znaczenie definicji, słownik powiedzeń w j.polskim

Jak się mówi w slangu, potoczna mowa języka polskiego. Znaczenia ciężkich wyrazów i sformułowań w języku polskim.

 • Definicja Uszkodzić Co to znaczy: pobić kogoś dotkliwie
 • Definicja Klopek Klop Co to znaczy: 1. ubikacja: Zamknij drzwi od klopa. 2. palarnia; 3. ocena niedostateczna; jedynka
 • Definicja Logo Co to znaczy: 1. logicznie; 2. zrozumiałem
 • Definicja Kitrać Co to znaczy: 1. kłamać; 2. nie lubić kogoś
 • Definicja Kiła Co to znaczy: 3. coś nudnego; nuda: W sobotę na dysce była kiła. 4. coś bezwartościowego; 5. coś nieudanego; 6. wstyd; 7

Bohaterowie i wydarzenia w historii Polski

Bohaterowie i najważniejsze postacie, miejsca, wydarzenia z historii kraju polskiego. Historia Polski do szkoły.

 • Co to jest Chłopskie Strajki Co to znaczy 1902-1903 jako forma walki o zmianę kurialnego mechanizmu wyborczego; 1905-1907 strajki robotników rolnych i chłopów
 • Co to jest Jan Mazurkiewicz Co to znaczy działacz ruchu oporu; we wrześniu 1939 oficer Sztabu Głównego Naczelnego Wodza; od 1939 w konspiracji początkowo jako
 • Co to jest Roman Malinowski Co to znaczy spółdzielczego; od 1956 w ZSL; we władzach naczelnych partii od 1969: zastępca członka i członek Naczelnego Komitetu; w
 • Co to jest Miecznik Co to znaczy księcia i noszący przed nim miecz na uroczystościach; od XIV w. urząd honorowy
 • Co to jest Zygmunt Gloger Co to znaczy Szkoły Głównej i studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczął badania etnograficzne zostając członkiem Komisji

Definicje z literatury polskiej

Biografia bohatera i postaci z historii polskiej. Opis zasług postaci historycznych. Kim był i co zrobił bohater.

 • Co to jest C B A pozytywizmu. Bohaterka, Joanna Lipska, wedle hasłem pracy u podstaw uczy dzieci z biednych rodzin. Czyni to z potrzeby
 • Co to jest Piotr Stojeński Statorius Tonneville. Po ukończeniu humanistycznego kolegium w Lozannie zamieszkał w Genewie, gdzie był uczniem Kalwina. W 1549 r
 • Co to jest Weryzm ostatniej ćwierci XIX w., zbliżony do naturalizmu, postulujący max. wierność wobec rzeczywistości pozaliterackiej
 • Co to jest Poezja literaturze, zamieszcza raczej utwory autorów współcz., dyskusje lit. i wypowiedzi krytyków, noty o autorach, recenzje
 • Co to jest Warszawie W słowo rozterek poety. Pragnie on tworzyć radosną, opiewającą piękno sztukę (bez niej zginie wasz świat ), buntuje się

Biografie i życiorysy bohaterów polskich

Biografia bohatera i postaci z historii polskiej. Bibliografia autora. Opis zasług postaci historycznych.

 • Co zrobił Chłopskie Strajki? Kto to jest 1902-1903 jako forma walki o zmianę kurialnego mechanizmu wyborczego; 1905-1907 strajki robotników rolnych i chłopów
 • Co zrobił Jan Mazurkiewicz? Kto to jest działacz ruchu oporu; we wrześniu 1939 oficer Sztabu Głównego Naczelnego Wodza; od 1939 w konspiracji początkowo jako
 • Co zrobił Roman Malinowski? Kto to jest spółdzielczego; od 1956 w ZSL; we władzach naczelnych partii od 1969: zastępca członka i członek Naczelnego Komitetu; w
 • Co zrobił Miecznik? Kto to jest księcia i noszący przed nim miecz na uroczystościach; od XIV w. urząd honorowy
 • Co zrobił Zygmunt Gloger? Kto to jest Szkoły Głównej i studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczął badania etnograficzne zostając członkiem Komisji

Kto obchodzi urodziny, imieniny dziś, jaki jest horoskop dzienny

Horoskop na pojutrze: Horoskop pojutrze 30.6

Imieniny pojutrze obchodzą: Kto obchodzi imieniny pojutrze 30.6