kierownictwo dywersji co to znaczy

Co to jest KIEROWNICTWO DYWERSJI biografia. 1942/43 ze Związku Odwetu, Wachlarza, Tajnej

Co znaczy KIEROWNICTWO DYWERSJI

Definicja KIEROWNICTWO DYWERSJI: (Kedyw) - samodzielna komórka AK utworzona na przełomie 1942/43 ze Związku Odwetu, Wachlarza, Tajnej Organizacji Wojskowej i Grup Szturmowych Szarych Szeregów; jej zadaniem była tak zwany walka bieżąca, na którą składał się między innymi sabotaż, dywersja, wykonywanie wyroków; działało na szczeblu Komendy Głównej (około 1,5 tys. członków) i komend struktur terenowych; na czele KD stali: płk E. Fieldorf (1942-1944) i ppłk J. Mazurkiewicz (1944); najgłośniejszymi akcjami były: uwolnienie więźniów pod Arsenałem 26 III 1943, czy zamach na F. Kutscherę 1 II 44; w stworzeniu warszawskim oddziały dyspozycyjne Kedywu KG AK utworzyły zgrupowanie "Radosław".

Definicje jak KIEROWNICTWO DYWERSJI w Słownik definicji K .