kzczak czesław co to znaczy

Co to jest KISZCZAK CZESŁAW biografia. wojny światowej walczył w ruchu oporu; od 1945 w WP

Co znaczy KISZCZAK CZESŁAW

Definicja KISZCZAK CZESŁAW: (ur. 1925) - generał, działacz komunistyczny; w momencie II wojny światowej walczył w ruchu oporu; od 1945 w WP; pracował w wywiadzie i kontrwywiadzie wojskowym, między innymi 1972-1979 szef wywiadu wojskowego, 1979 - VII 1981 szef Wojskowej Służby Wewnętrznej; od 1945 członek PPR, a następnie PZPR; od VII 1981 do I 1990 członek KC PZPR; od VII 1986 do I 1990 członek Biura Politycznego KC PZPR; poseł na Sejm PRL 1985-1989; wicepremier w rządzie T. Mazowieckiego IX 1989 - VII 1990; minister spraw wewnętrznych VII 1981 - VII 1990; współtwórca stanu wojennego, członek Wojskowej Porady Ocalenia Narodowego XII 1981 - VII 1983; współtwórca i współprzewodniczący "Okrągłego Stołu".

Definicje jak KISZCZAK CZESŁAW w Słownik definicji K .