ko¬mian kajetan co to znaczy

Co to jest KO¬MIAN KAJETAN biografia. momencie stworzenia kościuszkowskiego sekretarz Komisji

Co znaczy KO¬MIAN KAJETAN

Definicja KO¬MIAN KAJETAN: (1771-1856) - dziennikarz, pisarz, działacz polityczny; w momencie stworzenia kościuszkowskiego sekretarz Komisji Porządkowej, w czasach Księstwa Warszawskiego referendarz i sekretarz Porady Konfederacji, a w Królestwie Polskim (od 1821) dyrektor Wydziału Administracji Ogólnej Komisji Spraw Wewnętrznych; w l. 1929-1831 senator Królestwa Polskiego; zdecydowany przeciwnik stworzenia listopadowego; był jednym z głównych teoretyków klasycyzmu, sprzeciwiając się tendencjom preromantycznym obecnym w twórczości A. Mickiewicza; członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk; autor między innymi: obszernych Pamiętników, poematów Ziemiaństwo polskie i Stefan Czarniecki i cyklu klasycystycznych ód (Oda na wojnę w roku 1800 ukończoną, Oda na zawarty pokój 1809, Oda na upadek dumnego).

Definicje jak KO¬MIAN KAJETAN w Słownik definicji K .