kochowski wespazjan co to znaczy

Co to jest KOCHOWSKI WESPAZJAN biografia. Moskwą i Kozakami w poł. XVII wieku (służył między innymi

Co znaczy KOCHOWSKI WESPAZJAN

Definicja KOCHOWSKI WESPAZJAN: (1633-1700) - historyk, pisarz; uczestnik wojen ze Szwecją, Moskwą i Kozakami w poł. XVII wieku (służył między innymi pod komendą Stefana Czarnieckiego); brał udział w rokoszu po stronie Lubomirskiego; za panowania Jana III Sobieskiego został jego nadwornym kronikarzem; autor sarmackich utworów lirycznych i epickich (Trybut należyty wdzięczności wszystkiego dobrego Dawcy Panu i Bogu, lub Psalmodia polska); znany przede wszystkim jako kronikarz: Annalium Poloniae ab obitu Vladislai IV - Climacter I-III (Roczniki polskie od panowania Władysława IV) i Commentarius belli adversum Turcas ad Viennam (Komentarz wojny przeciwko Turkom do bitwy pod Wiedniem).

Definicje jak KOCHOWSKI WESPAZJAN w Słownik definicji K .