kodeks zamoyskiego co to znaczy

Co to jest KODEKS ZAMOYSKIEGO biografia. prywatnego opracowany na zlecenie Stanisława Augusta

Co znaczy KODEKS ZAMOYSKIEGO

Definicja KODEKS ZAMOYSKIEGO: właściwie Zestaw praw sądowych; Kodeks prawa karnego i prywatnego opracowany na zlecenie Stanisława Augusta Poniatowskiego poprzez tak zwany komisję kodyfikacyjną działającą od 1776 pod przewodnictwem Andrzeja Zamoyskiego; projekt zmierzał do umocnienia władzy monarchy, podporządkowania Kościoła katolickiego państwu i opieki prawnej ze strony państwa nad chłopami; projekt odrzucił sejm w 1780.

Definicje jak KODEKS ZAMOYSKIEGO w Słownik definicji K .