komja edukacji narodowej co to znaczy

Co to jest KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ biografia. 1773 KEN przekazując jej dorobek zakonu; celem KEN

Co znaczy KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ

Definicja KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ: po kasacie zakonu jezuitów i jego kolegiów sejm powołał w 1773 KEN przekazując jej dorobek zakonu; celem KEN było zeświecczenie szkolnictwa i reforma strukturalna; w programach nauczania nacisk położono na edukacji ścisłe, j. polski, historię i geografię Polski i języki nowożytne kosztem teologii i łaciny; starano się również wprowadzać rodzaj etyki świeckiej ("edukacja moralna"); struktura oświaty była hierarchiczna, a na jej czele stały szkoły kluczowe, podlegały im szkoły wydziałowe i szkoły podwydziałowe; poza kontrolą KEN pozostawały szkoły parafialne; KEN nadzorował również opracowanie i wydawanie nowych podręczników, czym zajmowało się Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych; w 1783 KEN ogłosiła swoją kodyfikację Ustawy KEN dla stanu akademickiego i na szkoły w państwach Rzeczypospolitej; w skład KEN wchodzili: Andrzej Zamoyski, Ignacy Potocki, Michał Poniatowski, Ignacy Massalski, a do stałych współpracowników należeli Hugo Kołłątaj i Grzegorz Piramowicz.

Definicje jak KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ w Słownik definicji K .