komja rzˇdzˇca galicji co to znaczy

Co to jest KOMISJA RZˇDZˇCA DLA GALICJI I ŚLˇSKA CIESZYŃSKIEG biografia. POLSKA KOMISJA

Co znaczy KOMISJA RZˇDZˇCA DLA GALICJI I ŚLˇSKA CIESZYŃSKIEG

Definicja KOMISJA RZˇDZˇCA DLA GALICJI I ŚLˇSKA CIESZYŃSKIEG: POLSKA KOMISJA LIKWIDACYJNA

Definicje jak KOMISJA RZˇDZˇCA DLA GALICJI I ŚLˇSKA CIESZYŃSKIEG w Słownik definicji K .