konferencje samorzˇdu co to znaczy

Co to jest KONFERENCJE SAMORZˇDU ROBOTNICZEGO biografia. rozszerzeniem działalności samorządu

Co znaczy KONFERENCJE SAMORZˇDU ROBOTNICZEGO

Definicja KONFERENCJE SAMORZˇDU ROBOTNICZEGO: powstały na mocy ustawy z 28 XII 1958; teoretycznie były rozszerzeniem działalności samorządu robotniczego; poza członkami rad robotniczych w ich skład wchodzili przedstawiciele rad zakładowych, administracji, PZPR i ZMS; faktycznie skończyły udział robotników we współzarządzaniu zakładami pracy; były pod kontrolą aparatu partyjnego i dyrekcji zakładu pracy.

Definicje jak KONFERENCJE SAMORZˇDU ROBOTNICZEGO w Słownik definicji K .