kontrreformacja co to znaczy

Co to jest KONTRREFORMACJA biografia. I Stary w wielu dekretach z l. 1520-1540 skierowanych

Co znaczy KONTRREFORMACJA

Definicja KONTRREFORMACJA: próby ograniczenia reformacji; zapoczątkował ją już Zygmunt I Stary w wielu dekretach z l. 1520-1540 skierowanych przeciwko tak zwany nowinkom religijnym; zorganizowana akcja kontrreformacyjna rozpoczęła się po sprowadzeniu do Polski poprzez Stanisława Hozjusza jezuitów i przyjęciu na sejmie w Piotrkowie (1578) uchwał soboru trydenckiego; apogeum działań kontrreformacyjnych nastąpiło za panowania Zygmunta III Wazy: zdominowanie szkolnictwa poprzez kolegia jezuickie, zakaz wznoszenia nowych zborów, zakaz odprawiania nabożeństw poprzez luteran i kalwinów; w 1658 nastąpiło wypędzenie z Polski braci polskich, a od 1668 odstępstwo od religii katolickiej (apostazję) zaczęto karać banicją i konfiskatą majątku (ateizm karany był śmiercią); od 1717 zakazano dysydentom nabożeństw publicznych, a od 1733 zabroniono im piastowania godności poselskiej; szczególnie głośnym echem odbiła się tak zwany kwestia toruńska w 1724, kiedy sprowokowani protestanci zdemolowali kolegium jezuickie, a wyrokiem sądu asesorskiego skazano na śmierć 2 burmistrzów i 12 uczestników rozruchów; dopiero w drugiej poł. XVIII w. siła ruchu kontrreformacyjnego zaczęła słabnąć ( konfederacja toruńska; konfederacja w Słucku).

Definicje jak KONTRREFORMACJA w Słownik definicji K .