konwent co to znaczy

Co to jest KONWENT A biografia. utworzona po jego aresztowaniu poprzez Niemców w VII 1917

Co znaczy KONWENT A

Definicja KONWENT A: sekretna organizacja współpracowników J. Piłsudskiego utworzona po jego aresztowaniu poprzez Niemców w VII 1917; Kierowała Organizacją A, w skład której wchodzili działacze realizujący politykę Piłsudskiego w PPS-Frakcji Rewolucyjnej, PSL "Wyzwolenie", PSL "Piast", Stronnictwach Niezawisłości Narodowej, Zjednoczeniu Stronnictw Demokratycznych i POW; pracami politycznymi kierował J. Moraczewski, a wojskowymi E. Rydz-Śmigły; rozwiązany w XI 1918.

Definicje jak KONWENT A w Słownik definicji K .