krasicki ignacy co to znaczy

Co to jest KRASICKI IGNACY biografia. Lwowie, Warszawie i Rzymie i przyjęciu święceń duchownych

Co znaczy KRASICKI IGNACY

Definicja KRASICKI IGNACY: (1735-1801) - poeta, biskup warmiński; po studiach we Lwowie, Warszawie i Rzymie i przyjęciu święceń duchownych znalazł się najpierw w kręgu Familii Czartoryskich, a później był współpracownikiem Stanisława Augusta Poniatowskiego; początkowo zajmował się wydawaniem "Monitora"; od 1765 prezydent trybunału duchownego małopolskiego; po nominacji w 1766 na biskupa warmińskiego jego związki z królem uległy rozluźnieniu, sporadycznie nadal bywał jednak na obiadach czwartkowych; zwany "księciem poetów" był najwybitniejszym przedstawicielem poezji polskiej tego okresu wspierającej się na wzorcach klasycyzmu; autor poematów heroikomicznych Myszeis, Monachomachia, Antymonachomachia, drobnych utworów lirycznych i satyrycznych: Bajki i przypowieści, Bajki nowe, Satyry; krytyczne spojrzenie na obyczajowość sarmackiego społeczeństwa polskiego XVIII w. zawarł w powieściach Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki i Pan Podstoli; nie unikał także poważnych prób epicznych, ich odpowiednikiem był epos Wojna chocimska.

Definicje jak KRASICKI IGNACY w Słownik definicji K .