ludność niewolna co to znaczy

Co to jest LUDNOŚĆ NIEWOLNA biografia. zmiany miejsca pobytu, rekrutowana spośród jeńców wojennych

Co znaczy LUDNOŚĆ NIEWOLNA

Definicja LUDNOŚĆ NIEWOLNA: ludność stanowiąca własność pana albo panującego, bez prawa zmiany miejsca pobytu, rekrutowana spośród jeńców wojennych, przestępców, niewypłacalnych dłużników (zakupieńcy); zatrudniana raczej jako czeladź dworska, osadzano ich także na ziemi; warstwa ta zanikła w XIII w. w okresie kolonizacji na prawie niemieckim.

Definicje jak LUDNOŚĆ NIEWOLNA w Słownik definicji L .