Co znaczy utytłać

Co to jest utytłać

Co oznacza: wybrudzić

Wyjaśnienie Utytłać w Znaczenie powiedzenia na U .