kanclerz co to znaczy

Definicja KANCLERZ w historii Polski: kancelarią książęcą (królewską), w związku z czym sprawujący

Definicja KANCLERZ

Co to znaczy KANCLERZ: jeden z najważniejszych urzędników państwowych kierujący kancelarią książęcą (królewską), w związku z czym sprawujący pieczę nad polityką zagraniczną; od końca XII w. mający zastępców podkanclerzy; w okresie rozbicia dzielnicowego było tylu kanclerzy, ilu udzielnych książąt; po zjednoczeniu państwa w XIV w. kanclerze dzielnicowi zanikli, a kanclerz krakowski przybrał tytuł kanclerza koronnego - był dostojnikiem królestwa zasiadającym w radzie królewskiej, a po 1491 w senacie, jako tak zwany minister senatorskiego stanu; dzielił swe funkcje z podkanclerzym koronnym, dysponując pieczęcią większą i od czasów Władysława Jagiełły kierując dyplomacją i administracją Królestwa Polskiego i stojąc na czele kancelarii królewskiej; od XVI w. kancelaria badała zgodność dokumentów z prawem i prowadziła księgi kanclerskie (metryka koronna); od panowania Kazimierza Jagiellończyka wykształcił się na stałe urząd kanclerski w Ogromnym Księstwie Litewskim; po unii lubelskiej 1569 utrzymano odrębne urzędy kanclerskie (i podkanclerskie) dla Korony i Litwy - kanclerze koronni byli "pierwszymi" ministrami, w swoich kompetencjach mając politykę zagraniczną (poza stosunkami z Moskwą, która należała do zakresu kanclerza litewskiego), częściowo politykę wewnętrzną, sprawy powiązane z funkcjonowaniem sejmu i przewodnictwo sądom nadwornym; uwierzytelniali akty królewskie ogromną pieczęcią.

Czym jest KANCLERZ znaczenie w Słownik definicji K .