kolonizacja wewnętrzna co to znaczy

Definicja KOLONIZACJA WEWNĘTRZNA w historii Polski: przymusowych albo osiedlających się samorzutnie

Definicja KOLONIZACJA WEWNĘTRZNA

Co to znaczy KOLONIZACJA WEWNĘTRZNA: zagospodarowanie nie zajętych obszarów poprzez osadników przymusowych albo osiedlających się samorzutnie, bądź z inicjatywy właściciela ziemi; w X-XII w. organizowane na prawie polskim, raczej siłami brańców wojennych; od XIII w. na prawie niemieckim poprzez wolnych kolonistów ( lokacje).

Czym jest KOLONIZACJA WEWNĘTRZNA znaczenie w Słownik definicji K .