komitet narodowy polski co to znaczy

Definicja KOMITET NARODOWY POLSKI w historii Polski: 1831 w Paryżu z inicjatywy J. Lelewela; głosił

Definicja KOMITET NARODOWY POLSKI

Co to znaczy KOMITET NARODOWY POLSKI: 1) Pierwsze ugrupowanie Wielkiej Emigracji; powstał 15 XII 1831 w Paryżu z inicjatywy J. Lelewela; głosił hasła antymonarchistyczne, wzywał do walki o niepodległość Polski; w 1832 ekipa radykalnych działaczy KNP utworzyła Towarzystwo Demokratyczne Polskie; po nawiązaniu kontaktów z Młodą Europą opublikowali manifest Do braci Moskali; po interwencji Rosji rząd francuski rozwiązał KNP w XII 1832, a czołowych działaczy zmusił do opuszczenia Francji. 2) Powstał 25 XI 1914 w Warszawie; skupiał ugrupowania ( SN-D, SPR) i polityków prorosyjskich; na czele stali R. Dmowski i Z. Wielopolski; prowadził kampanie na rzecz udzielenia Polsce autonomii w ramach Rosji; utworzył oddział polski, który miał walczyć razem z armią rosyjską Legion Puławski; w 1915 przeniósł swą działalność do Piotrogrodu; rozwiązany w VIII 1917. 3) Powstał 15 VIII 1917 w Lozannie; skupiał polityków głoszących hasło odbudowy Polski dzięki krajów Ententy; na czele R. Dmowski; siedzibą był Paryż; został uznany poprzez państwa Ententy jako Rząd RP na uchodźstwie; objął kierownictwo nad Armią Polską we Francji; rozwiązany 15 IV 1919.

Czym jest KOMITET NARODOWY POLSKI znaczenie w Słownik definicji K .