komitet samoobrony społecznej co to znaczy

Definicja KOMITET SAMOOBRONY SPOŁECZNEJ KOR (KSS KOR ) w historii Polski: Robotników; walczył o

Definicja KOMITET SAMOOBRONY SPOŁECZNEJ "KOR" (KSS "KOR")

Co to znaczy KOMITET SAMOOBRONY SPOŁECZNEJ "KOR" (KSS "KOR"): utworzony w IX 1977 wskutek przekształcenia Komitetu Obrony Robotników; walczył o prawa i wolności obywatelskie, organizował niezależne inicjatywy socjalne; gromadził i publikował wiadomości o łamaniu praw obywatelskich, represjach i prześladowaniach uczestników protestów społ., organizował: ruch wydawniczy ("Biuletyn Informacyjny", "Robotnik", "Zapis", "Krytyka", Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA), samokształceniowy ( Towarzystwo Kursów Naukowych), związkowy (komitety założycielskie Wolnych Związków Zawodowych), chłopski (Komitety Samoobrony Chłopskiej), akademickie (Studenckie Komitety Solidarności), akcje protestacyjne; w 1980 jego członkowie wspierali strajki i współtworzyli NSZZ "Solidarność"; rozwiązał się w IX 1981.

Czym jest KOMITET SAMOOBRONY SPOŁECZNEJ "KOR" (KSS "KOR") znaczenie w Słownik definicji K .