korboński stefan co to znaczy

Definicja KORBOŃSKI STEFAN w historii Polski: ludowego, adwokat; w l. 1942-1943 szef Kierownictwa

Definicja KORBOŃSKI STEFAN

Co to znaczy KORBOŃSKI STEFAN: pseudonim Nowak, Zieliński (1901-1989) - działacz ruchu ludowego, adwokat; w l. 1942-1943 szef Kierownictwa Walki Cywilnej Delegatury Rządu RP na Państwo; w l. 1943-1944 kierownik Oporu Społecznego w Kierownictwie Walki Podziemnej; w III-VI 1945 p. o. Delegata Rządu RP na Państwo; w l. 1945-47 członek kierownictwa PSL i poseł do KRN i Sejmu Ustawodawczego (1947); w X 1947 w obawie przed aresztowaniem wyjechał z państwie i działał na emigracji w kierownictwie emigracyjnego PSL, członek Porady Politycznej (1950-54) i Porady Jedności Narodowej; wielokrotnie przewodniczący Zgromadzenia Ujarzmionych Narodów Europy (ACEN).

Czym jest KORBOŃSKI STEFAN znaczenie w Słownik definicji K .