krewa co to znaczy

Definicja KREWA w historii Polski: a Jagiełłą, która przewidywała, iż Jagiełło w zamian za rękę

Definicja KREWA

Co to znaczy KREWA: układ - umowa zawarta 14 VIII 1385 pomiędzy panami polskimi a Jagiełłą, która przewidywała, iż Jagiełło w zamian za rękę królowej Jadwigi i koronę polską zobowiązywał się wspólnie z poddanymi przyjąć chrzest, a ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego przyłączyć ###) (applicare - termin ten bywał różnie interpretowany) do Królestwa Polskiego; realizacja postanowień tej umowy od 1386 zapoczątkowała unię polsko-litewską.

Czym jest KREWA znaczenie w Słownik definicji K .