księstwo warszawskie co to znaczy

Definicja KSIĘSTWO WARSZAWSKIE w historii Polski: III zaboru pruskiego, bez okręgu białostockiego

Definicja KSIĘSTWO WARSZAWSKIE

Co to znaczy KSIĘSTWO WARSZAWSKIE: (1807-1815) - powstało na mocy traktatu w Tylży z ziem II i III zaboru pruskiego, bez okręgu białostockiego oddanego Rosji poprzez cesarza Napoleona I i bez Gdańska, który został wolnym miastem; w 1807 r. miało powierzchnię 104 tys. km2, mieszkało tam 2,6 mln ludności, a dzieliło się na 6 departamentów; po pokoju w Schönbrunn (1809) powiększyło własne terytorium o ziemie III zaboru austriackiego - 45 tys. km2, które podzielono na 4 departamenty; na mocy konstytucji Księstwa połączone było unią personalną z Królestwem Saksonii, Fryderyk August dostał dziedziczny tytuł księcia warszawskiego; sprawę chłopską regulował dodatkowo dekret grudniowy; w 1808 wprowadzono Kodeks Napoleona, który gwarantował równość prawną wszystkich mieszkańców Księstwa, lecz jednocześnie prawa polityczne ograniczał cenzus majątkowy; Księstwo miało ograniczoną suwerenność - nie posiadało aparatu dyplomatycznego i ministra spraw zagranicznych; armia Księstwa walczyła w wojnach 1809, 1812, 1813; równocześnie Księstwo oddało do dyspozycji Napoleona 45-tysięczną armię ( Legia Nadwiślańska i szwoleżerowie armii); obciążało to rozwój ekonomiczny państwa, podobnie jak i sumy bajońskie; dzięki prezesowi Porady Stanu Stanisławowi Potockiemu nastąpiła odbudowa szkolnictwa, spolszczono Akademię Krakowską, w Warszawie powstały Szkoła Prawa (1808) i Szkoła Lekarska (1810); zlikwidowane decyzją kongresu wiedeńskiego.

Czym jest KSIĘSTWO WARSZAWSKIE znaczenie w Słownik definicji K .