ludność niewolna co to znaczy

Definicja LUDNOŚĆ NIEWOLNA w historii Polski: zmiany miejsca pobytu, rekrutowana spośród jeńców

Definicja LUDNOŚĆ NIEWOLNA

Co to znaczy LUDNOŚĆ NIEWOLNA: ludność stanowiąca własność pana albo panującego, bez prawa zmiany miejsca pobytu, rekrutowana spośród jeńców wojennych, przestępców, niewypłacalnych dłużników (zakupieńcy); zatrudniana raczej jako czeladź dworska, osadzano ich także na ziemi; warstwa ta zanikła w XIII w. w okresie kolonizacji na prawie niemieckim.

Czym jest LUDNOŚĆ NIEWOLNA znaczenie w Słownik definicji L .