Co oznacza SEJM KRAJOWY W GALICJI

Definicja SEJM KRAJOWY W GALICJI

Co to znaczy: organ władzy autonomicznej Galicji; istniał w l. 1861-1914; obradował we Lwowie; składał się z 161 posłów: 12 posłów-wirylistów wchodzących z urzędu i 149 wybieranych w systemie kurialnym; marszałka sejmu mianował cesarz; zajmował się sprawami samorządu, szkolnictwa, kultury.

Czym jest SEJM KRAJOWY W GALICJI w Słownik definicji S .