zabór pruski co to znaczy

Definicja ZABÓR PRUSKI w historii Polski: jako Prusy Zachodnie, Warmię włączono do prowincji Prus

Definicja ZABÓR PRUSKI

Co to znaczy ZABÓR PRUSKI: po I rozbiorze Polski Prusy Królewskie stały się prowincją jako Prusy Zachodnie, Warmię włączono do prowincji Prus Wschodnich, z pn. części Wielkopolski utworzono okręg nadnotecki; po II i III rozbiorze powstały departamenty: białostocki, kaliski, płocki, poznański, warszawski; na ziemiach tych wprowadzono administrację i sądownictwo pruskie; władze pruskie przejęły królewszczyzny i dobra kościelne; zmiany przynależności tych ziem wprowadził pokój w Tylży, kiedy powstało Księstwo Warszawskie i kongres wiedeński (1815), który powołał do życia Ogromne Księstwo Poznańskie.

Czym jest ZABÓR PRUSKI znaczenie w Słownik definicji Z .