zakon krzyżacki co to znaczy

Definicja ZAKON KRZYŻACKI w historii Polski: Niemieckiego w Jerozolimie; Założony w 1190, od 1198

Definicja ZAKON KRZYŻACKI

Co to znaczy ZAKON KRZYŻACKI: właśc. Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie; Założony w 1190, od 1198 zakon rycerski, biorący udział w walkach o utrzymanie Królestwa Jerozolimskiego; w l. 1211-24 podjął nieudaną próbę zbudowania posiadłości w Siedmiogrodzie z nadań królów węgierskich; w 1226 Konrad Mazowiecki zawarł układ z ogromnym mistrzem Hermannem von Salza, na mocy którego nadano Krzyżakom w 1228 ziemię dobrzyńską, a ci zobowiązali się do obrony posiadłości piastowskich przed Prusami i ich podbój i chrystianizację (falsyfikat kruszwicki 1230); uzyskując przywileje papieża (inwestytura na Prusy w 1234) i cesarza (przywilej cesarza Fryderyka II z Rimini w 1226 gwarantujący im statut państwowy na podbitych terenach) rozpoczęli podbój plemion pruskich w l. 1230-83. W podboju Prusów brali udział książęta piastowscy, a pośród kolonistów osadzanych na opanowanych terenach licznie reprezentowane było rycerstwo polskie, raczej mazowieckie; w 1235 połączył się z nimi Zakon Braci Dobrzyńskich, a w 1237 Zakon Kawalerów Mieczowych; zakonem zarządzał ogromny mistrz wybierany dożywotnio, podległy formalnie kapitule generalnej; kraj podzielono na komturie (okręgi o funkcjach wojskowych, sądowniczych i administracyjnych) na czele z komturem; Krzyżacy podjęli próbę ekspansji na pogańską Litwę, co w konsekwencji doprowadziło do sojuszu polsko-litewskiego ( unie polsko-litewskie); w 1308 na prośbę Władysława Łokietka Zakon wyparł z Pomorza Gdańskiego Brandenburczyków, zajmując podstępem tę dzielnicę - w 1309 Malbork stał się siedzibą wielkiego mistrza i stolicą państwa zakonnego; zabór Pomorza Gdańskiego rozpoczął konflikt polsko-krzyżacki ( wojny polsko-krzyżackie), który trwał do 1466 ( pokój w Toruniu); od 1466 Zakon był formalnie lennikiem królów polskich, lecz wciąż próbował uwolnić się spod zwierzchności polskiej; ostatecznie Zakon na obszarze Prus Książęcych został sekularyzowany w 1525 ( hołd pruski; Albrecht Hohenzollern).

Czym jest ZAKON KRZYŻACKI znaczenie w Słownik definicji Z .