ziemie wcielone rzeszy co to znaczy

Definicja ZIEMIE WCIELONE DO RZESZY w historii Polski: A. Hitlera z 8 X 1939, obejmujące około poł

Definicja ZIEMIE WCIELONE DO RZESZY

Co to znaczy ZIEMIE WCIELONE DO RZESZY: ziemie bezprawnie przyłączone do III Rzeszy na mocy dekretu A. Hitlera z 8 X 1939, obejmujące około poł. okupowanych poprzez Niemców terenów ( okupacja niemiecka); do Niemiec włączono: okręg Poznań (od I 1940 Państwo Warty) - gauleiter A. Greiser, okręg Gdańsk-Prusy Zachodnie - gauleiter A. Forster, część woj. warszawskiego wcielono do Prowincji Prusy Wschodnie - gauleiter E. Koch, woj. śląskie, część woj. krakowskiego i kieleckiego do Prowincji Śląsk - gauleiter J. Wagner (od 1941 na czele nowo utworzonej Prowincji Górnośląskiej F. Bracht); po rozpoczęciu wojny niemiecko-radzieckiej w 1941 utworzono tak zwany okręg białostocki, na czele którego stanął jako szef zarządu cywilnego E. Koch; tereny te Niemcy traktowali w gospodarce jako część tak zwany wielkiego obszaru gospodarczego będącego rezerwuarem siły roboczej i zasobów surowcowych dla gospodarki wojennej III Rzeszy; w polityce narodowościowej starali się o całkowite zniemczenie ziem wcielonych przez wysiedlenia ludności polskiej i wprowadzenie volkslisty.

Czym jest ZIEMIE WCIELONE DO RZESZY znaczenie w Słownik definicji Z .