zwiˇzek jaszczurczy co to znaczy

Definicja ZWIˇZEK JASZCZURCZY w historii Polski: działaczy ONR zgrupowanych wokół podziemnego pisma

Definicja ZWIˇZEK JASZCZURCZY

Co to znaczy ZWIˇZEK JASZCZURCZY: konspiracyjna organizacja wojskowa; Założona poprzez działaczy ONR zgrupowanych wokół podziemnego pisma "Szaniec" (ekipa Szańca); powstała w X 1939 organizacja liczyła w 1942 około 60 tys. żołnierzy; działalność związku skoncentrowana była w części zach. okupowanej Polski, a popularność zyskał sobie szczególnie pośród młodzieży za dynamizm akcji sabotażowych i dywersyjnych w pierwszych latach okupacji; rozwijano szeroką działalność propagandową ( około 60 podziemnych periodyków); poprzez cały moment istnienia mimo posiadanych kontaktów z Komendą Kluczową ZWZ/AK zachował od niej pełną niezależność; komendant kluczowy: W. Marcinkowski.

Czym jest ZWIˇZEK JASZCZURCZY znaczenie w Słownik definicji Z .