zwiˇzek plebejuszy co to znaczy

Definicja ZWIˇZEK PLEBEJUSZY w historii Polski: Wielkopolsce; inicjatorem był W. Stefański; głosiła

Definicja ZWIˇZEK PLEBEJUSZY

Co to znaczy ZWIˇZEK PLEBEJUSZY: sekretna organizacja niepodległościowa; powstała w 1842 w Wielkopolsce; inicjatorem był W. Stefański; głosiła hasła walki niepodległościowej, przemian demokratycznych, zniesienia własności obszarniczej, prawa do pracy; posiadała wpływy pośród młodzieży, rzemieślników, plebsu również na terenie Pomorza Gdańskiego i Górnego Śląska; po aresztowaniu W. Stefańskiego w 1845 przewarzająca część członków przeszła do TDP; czołowi działacze: J. Esman, M. Palacz.

Czym jest ZWIˇZEK PLEBEJUSZY znaczenie w Słownik definicji Z .