Osoba IPN BU 00612/2981 - Pan/Pani Woszczak Janina, jednostka jedynki akta - WUSW Kielce. Lista

Janina Woszczak

Sygnatura: IPN BU 00612/2981
Nazwisko: Woszczak
Imię/imiona: Janina
Jednostka: jedynki akta
Nazwa bazy: WUSW Kielce

Legenda:
Jednostka

ABW - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

MSW - Ministerstwo Spraw Wewnetrznych

KBW - Korpus Bezpieczenstwa Wewnetrznego

WUSW - Wojewódzki Urzad Spraw Wewnętrznych

SUSW - Stoleczny Urzad Spraw Wewnętrznych

NJW - Nadwislanskie Jednostki Wojskowe

KWMO - Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej

Sygnatura

000 - dokumenty tajne specjalnego znaczenia,

00 - dokumenty scisle tajne,

0 - dokumenty tajne,

pf - dokumenty poufne

IPN BU - Instytut Pamieci Narodowej Biuro Udostepnien.

MKF - materiały zachowały się w formie mikrofilmowej

jedynki - chodzi o materiały (teczkę) tajnego współpracownika lub kandydata na tajnego współpracownik

UWAGA!

Pamiętaj, że nawet najrzadsze nazwisko (np. Woszczak Janina) może się powtórzyć, zatem jest prawdopodobne, że osoba z listy to nie ten kogo szukasz, tylko ktoś o takim samym imieniu i nazwisku, ale zupełnie inna osoba!

UWAGA!

Pamiętaj czego tyczy się ta lista. Znajdują się tam nie tylko agenci, ale również kandydaci na agentów, etatowi oficerowie, itd.

Oczywiście trzeba pamiętać, że równie dobrze Janina Woszczak może zatem być agentem bezpieki lub bohaterem podziemia.

Janina Woszczak - lista nazwisk

A, Owie,

lista osób, obywatele

pozostali na literę 'O'