Definicja archetyp

Co znaczy archetyp

Definicja: definicja psychol. wprowadzone poprzez C. G. Junga; obiekt tak zwany nieświadomości zbiorowej; pradawny, niezmienny wzorzec wyobrażeń, postaw, reakcji wspólny wszystkim ludziom, dziedziczny. Utrwalony głęboko w ludzkiej psychice, nie jest popularny bezpośredniemu poznaniu. Ujawnia się w różnych dziedzinach działalności człowieka (również w sztuce) w formie symboli, stałych motywów, obrazów archetypowych

Co to jest Archetyp w Słownik definicji A .