campo fiori co to znaczy

Co oznacza Fiori Di Campo? Co to jest: wiersz Cz. Miłosza z t. Ocalenie (1945). W pierwszej części

Co znaczy Campo di fiori

Definicja CAMPO DI FIORI: wiersz Cz. Miłosza z t. Ocalenie (1945). W pierwszej części zostają zestawione obrazy ludzi ginących na skutek odmienności (poglądów i narodowości) w swojej epoce, G. Bruna i Żydów z warszawskiego getta. Umierają otoczeni rozbawionym i obojętnym na ich tragedię tłumem (targowisko i wesołe miasteczko pod murami getta). Dramatyzm obrazu uwydatniają kontrastowe zestawienia i eksponowanie widoku bawiących się (ginący znajdują się na II planie). Druga część wiersza ma charakter polifonicznej wypowiedzi-komentarza. Przedstawione przedtem fakty mogą być różnie interpretowane (okrucieństwo tłumu, samotność ginących, zanik ważnego dla europ. kultury mechanizmu wartości) - podmiot mówiący ujawnia własne stanowisko. Utwór jest apelem o tolerancję, poczucie ludzkiej wspólnoty i ocalenie uniwersalnych wartości. Na straży moralnego porządku świata stoi pisarz: "Na nowym Campo di Fiori / bunt wznieci wyraz poety"

Co to jest Fiori Di Campo w Słownik definicji C .