kallimach właśc filip co to znaczy

Co oznacza Filip Buonaccorsi\. Kallimach, właśc? Co to jest: wł. humanista i prozaik piszący po

Co znaczy Kallimach, właśc. Filip buonaccorsi

Definicja KALLIMACH, WŁAŚC. FILIP BUONACCORSI: wł. humanista i prozaik piszący po łacinie. Oskarżony o współudział w spisku przeciw papieżowi Pawłowi II zbiegł z Rzymu (1468). Od 1470 w Polsce na dworze biskupa Grzegorza z Sanoka, wykładowca w Akademii Krakowskiej, nauczyciel synów króla Kazimierza Jagiellończyka. Jako zaufany doradca króla Jana Olbrachta brał udział w wielu misjach dyplomatycznych, miał niewątpliwy wpływ na pol. politykę wsch. Prekusor i znakomity krzewiciel humanizmu w Polsce, współzałoż. humanist. stowarzyszenia "Sodalitas Vistulana", autor rozpraw filoz., epigramatów i elegii miłosnych. Kluczowe dzieła K. to między innymi Rhetorica (1476), Żywot i obyczaje Grzegorza z Sanoka (De vita et moribus Gregorii Sanocensis, 1476), Żywot i obyczaje kardynała Zbigniewa [Oleśnickiego] (Vita et mores Sbignei cardinalis, 1480), Historia o królu Władysławie, a więc O klęsce warneńskiej (Historia de rege Vladislao, seu clade Varnensi, 1487), Porady Kallimachowe (Consilia Callimachi, wyd. 1847)

Co to jest Filip Buonaccorsi\. Kallimach, właśc w Słownik definicji K .