kartoteka co to znaczy

Co oznacza Kartoteka? Co to jest: sztuka teatralna T. Różewicza kompletnie zrywająca z zasadami

Co znaczy Kartoteka

Definicja KARTOTEKA: sztuka teatralna T. Różewicza kompletnie zrywająca z zasadami konstrukcji dramatu realist. Autor ustala ten typ utworu jako "realistyczny dramat poetycki", przedmioty rzeczywistości zostały w nim gdyż wprowadzone w inny niż naturalny porządek, wyolbrzymione, zdeformowane, tworząc nową jakość (uogólnienie, ogromną metaforę). Bohater to pol. everyman, pozbawiony imienia, wyglądu, wieku, osobowości. Fabułę zastępuje suma różnych sytuacji, niepowiązanych przyczynowo-skutkowo. Miejsce wydarzeń - nieokreślone (każde): jednocześnie pokój bohatera, aleja, kawiarnia, szkoła i tak dalej To jest sygnał kompozycji otwartej (w rozumieniu Różewicza: fragm. strumienia życia). Istnienie kilku wersji K. świadczy, iż poszczególne sytuacje można swobodnie zmieniać, przestawiać, uzupełniać. Obiektem deformacji jest również język: traci fundamentalną funkcję - nie komunikuje, obfituje w utarte powiedzenia, schematy, przysłowia, cytaty, pojawiają się w nim listy wyrazów rozpoczynających się tą samą literą, odmiany rzeczowników poprzez przypadki i tak dalej Nagromadzenie efektów staje się źródłem wyrazistej groteski. Ten pozorny chaos jest celowy i uzasadniony. Poszczególne sytuacje, będące zapisem stereotypów obycz., schematów zachowań, obsesji składają się na obraz współcz. Polaka: biernego, bezwolnego, zdeterminowanego poprzez układy społ. i historię, konsekwentnie odmawiającego przyjęcia roli jej kreatora. Język dramatu jest groteskowym odwzorowaniem otaczającego nas szumu informacyjnego, braku porozumienia. Kształt K. wynika więc z diagnozy postawionej rzeczywistości - świata chaosu nie można opisywać w formach uporządkowanych. Wspólnie z harmonijnym światem odszedł w przeszłość tradycyjny dramat, K. podważa kluczowe zasady jego konstrukcji. Stojący na straży tradycji groteskowy Chór Starców namawia usilnie Bohatera, aby rozpoczął cokolwiek robić - "odmiennie teatr zgubi". On jednak pozostaje kompletnie bierny - najczęściej leży i patrzy w sufit (koncepcja "teatru niemożliwego", wg Różewicza "teatru niekonsekwencji"). W 1992 r. pisarz podjął próbę powstania nowej wersji K. Nadał jej tytuł Kartoteka rozrzucona i realizował na podstawie sporządzonych notatek na scenie kameralnej wrocławskiego Teatru Polskiego. Mechanizm tworzenia rejestrowała TV

Co to jest Kartoteka w Słownik definicji K .