kasprowicz co to znaczy

Co oznacza Kasprowicz Jan? Co to jest: pisarz młodopolski, prof. uniwersytetu we Lwowie, miłośnik

Co znaczy Kasprowicz jan

Definicja KASPROWICZ JAN: pisarz młodopolski, prof. uniwersytetu we Lwowie, miłośnik Tatr, gdzie spędził ostatnie lata życia w zakupionej willi "Harenda" (dziś jego muzeum). Młodzieńczą twórczość K., nacechowaną pozytywistycznym realizmem w sposobie ukazania tematyki społ., reprezentuje cykl sonetów Z chałupy (1889). O wyraźnej przynależności poety już do grona modernistów świadczy tom Krzak dzikiej róży (1898), gdzie sięgając po impresjonistyczną technikę obrazowania i znak przedstawia lęki i przeczucia jednostki. Znakomitym dziełem K. są Hymny (1899), gdzie podejmuje temat ważnego dla pokolenia poczucia schyłku cywilizacji i kryzysu wartości. Nawiązując do tradycji rel. tego gatunku przypomina, iż zło zostało wpisane w istotę świata poprzez jego Stwórcę, dlatego pojawia się etyczna wątpliwość, czy winowajcą należy czynić tylko człowieka (na przykład Dies irae). Hiperbolizacja wizji poet. w opisie dramatycznego pochodu, eksponowanie nastrojów i emocji są elementami obrazowania ekspresjonistycznego (((na przykład Święty Boże). Świadomość współistnienia cierpienia i radości jako istoty Bożego porządku na ziemi znajduje słowo w Hymnie świętego Franciszka z Asyżu i w zbiorze Księga ubogich (1916), umocnienie postawy franciszkańskiej odzwierciedla się w ostatnim tomie wierszy Mój świat (1926). K. jest także autorem prozy poetyckiej O bohaterskim koniu i walącym się domu (1906), utworów dram. Świat się kończy (1891) i Bunt Napierskiego (1894) i nawiązującego do średniowiecznego moralitetu Marchołta grubego a sprośnego (1920); tłumaczył także wybitne dzieła lit. z angielskiego:, gr. i niem

Co to jest Kasprowicz Jan w Słownik definicji K .