katechizm tajemnicach rządu co to znaczy

Co oznacza Katechizm o tajemnicach rządu polskiego? Co to jest: satyryczna broszura polit

Co znaczy Katechizm o tajemnicach rządu polskiego

Definicja KATECHIZM O TAJEMNICACH RZĄDU POLSKIEGO: satyryczna broszura polit. najprawdopodobniej F. S. Jezierskiego wyd. bezimiennie w 1790 r. Napisany przez wzgląd na toczącą się w okresie obrad Sejmu Wielkiego dyskusją na temat potrzeby pilnych reform ustrojowych, miał oddziaływać na wyobraźnię i emocje czytelników. Celem wyostrzenia satyry deprecjonującej konserwatyzm społ. i anachronizmy ustrojowe Jezierski posługuje się trawestacją katechizmu, a w końcowym Wyznaniu rządu polskiego także Składu apostolskiego. Celność sarkazmu kompromitującego wsteczność rozwiązań społ. i ustrojowych sprawiła, iż zarówno autor, jak i wydawca zataili prawdziwe wiadomości o broszurze dowodząc tylko tłumaczenia z oryginału z angielskiego: za pośrednictwem przekładu franc. i wskazując jako miejsce wyd. Sambor w zaborze austr

Co to jest Katechizm o tajemnicach rządu polskiego w Słownik definicji K .