kitowicz jędrzej co to znaczy

Co oznacza Kitowicz Jędrzej? Co to jest: pamiętnikarz-historyk czasów saskich i stanisławowskich

Co znaczy Kitowicz jędrzej

Definicja KITOWICZ JĘDRZEJ: pamiętnikarz-historyk czasów saskich i stanisławowskich. Konfederat barski. W 1771 r. zaczął studia teol. Około 1780 r. przyjął święcenia kapłańskie. Autor Opisu obyczajów za panowania Augusta III (wyd. 1840) i Pamiętników, a więc historii polskiej (wyd. częściowe 1840-41), do których materiał zbierał poprzez całe życie. Stworzył w nich bogaty i barwny obraz schyłku Rzplitej szlacheckiej. Pamiętniki są opisem wydarzeń hist. z l. 1743-98. Najwięcej uwagi poświęcił autor konfederacji barskiej. Niechętny wzorom proponowanym poprzez dwór Stanisława Augusta, przeciwny reformom - aczkolwiek krytyczny wobec kultury sarmackiej - króla obarczył winą za upadek Polski. Ogładzie swoich czasów przeciwstawiał kult wojny i dzielnego wojownika. W swojej stosunku eksponował wydarzenia znane z autopsji, regularnie komentował. Tekst podzielił na tematyczne całości - rozdziały. Pośmiertną sławę przyniósł mu Opis obyczajów, barwny obraz codziennego życia w czasach króla Augusta III. Tekst dzieli się na rozdziały omawiające następne zagadnienia, na przykład wychowanie dzieci, życie dworskie, wiara, wojsko i tak dalej Niedokończony, urywa się na pierwszych stronach rozdz. "O obyczajach chłopskich". K. miał wyjątkowy dar obserwacji i plastycznego odtwarzania realiów. Wybitny gawędziarz, po mistrzowsku posługiwał się anegdotą, facecją, kalamburem. Jego dzieła do dziś stanowią cenne źródło wiedzy o epoce - zwł. o stanie umysłów szlachty pol

Co to jest Kitowicz Jędrzej w Słownik definicji K .