kleiner juliusz co to znaczy

Co oznacza Kleiner Juliusz? Co to jest: historyk i teoretyk literatury, edytor. Studiował filologię

Co znaczy Kleiner juliusz

Definicja KLEINER JULIUSZ: historyk i teoretyk literatury, edytor. Studiował filologię pol. i germańską i filozofię we Lwowie, Paryżu, Berlinie. Pracował jako nauczyciel gimnazjalny, jednocześnie zdobywając stopnie naukowe na uniwersytecie i politechnice we Lwowie. Od 1916 r. prof. UW. W 1920 r. objął katedrę historii lit. pol. na Uniw. Lwowskim. W trakcie okupacji ukrywał się na prowincji. Później prof. KUL, UJ. Członek PAU (od 1919), PAN (od 1951), tow. naukowych Warszawy, Lwowa, Lublina, Polskiego Tow. Filozoficznego. Był jedynym historykiem lit. - członkiem PAL (od 1933). Łączył niezwykłą erudycję ze zdolnościami pisarskimi. Interesował się lit. romantyzmu, zwł. twórczością znakomitych pisarzy. Analizował utwory w kontekście biografii autorów. Głosił pogląd o autonomiczności badań lit. (Charakter i element badań literackich, 1913-14), był przeciwnikiem formalizmu w lit. (Historyczność a ponadczasowość w dziele literackim, 1936). Ogłosił sporo monografii i rozpraw monograficznych (Zygmunt Krasiński. Dzieje myśli, 1912; Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości, 1919-27; Mickiewicz, 1934; O Krasickim i Fredrze, 1956) i Studia z zakresu teorii literatury (1956). Współredaktor Dzieł wszystkich Juliusza Słowackiego

Co to jest Kleiner Juliusz w Słownik definicji K .