kłosy czasopmo ilustrowane co to znaczy

Co oznacza Czasopismo Ilustrowane Tygodniowe \. Kłosy? Co to jest: tygodnik lit., nauk. i artyst

Co znaczy "kłosy. Czasopismo ilustrowane tygodniowe"

Definicja "KŁOSY. CZASOPISMO ILUSTROWANE TYGODNIOWE": tygodnik lit., nauk. i artyst. wyd. w Warszawie w l. 1865-90, w składzie red. byli między innymi S. Lewental, A. Pług, K. W. Wójcicki, M. Chrzanowski, A. Jeske, J. Kotarbiński. Reprezentowane na łamach poglądy sytuowały "K." po stronie "starej prasy" pozytywist., wyraźnie w opozycji do "Tygodnika Ilustrowanego". Popularyzacja edukacji nie mogła kolidować z wiarą, zalecano umiarkowany utylitaryzm w lit. i sztuce, realizm w sposobie obrazowania wykluczał naturalizm. Z działem lit. współpracowali między innymi A. Asnyk, M. Bałucki, J. Bliziński, Deotyma, A. Dygasiński, M. Konopnicka, E. Orzeszkowa, B. Prus; krytykę lit. reprezentowali P. Chmielowski, J. Kotarbiński, A. Sygietyński

Co to jest Czasopismo Ilustrowane Tygodniowe"\. "Kłosy w Słownik definicji K .