kmicic andrzej co to znaczy

Co oznacza Kmicic Andrzej? Co to jest: bohater powieści hist. H. Sienkiewicza Potop, chorąży

Co znaczy Kmicic andrzej

Definicja KMICIC ANDRZEJ: bohater powieści hist. H. Sienkiewicza Potop, chorąży orszański, potomek zubożałego rodu szlacheckiego, zdolny do szlachetnych odruchów serca, wielkiej miłości, lecz także i nienawiści. Przybywa do Wodoktów, aby poznać przeznaczoną mu ostatnią wolą jej dziada narzeczoną Aleksandrę Billewiczównę, osiada w zapisanym mu Lubiczu, lecz wojenni kompanowie stają się dość błyskawicznie przyczyną wielu awantur. Konflikt z laudańską szlachtą Butrymami przynosi śmierć wszystkich uczestników zaczepek, w odwet K. puszcza z dymem Wołmontowicze, morduje mieszkańców, traci dobre imię i Oleńkę. Dość błyskawicznie porzuca skruchę i porywa narzeczoną, wytropiony w Lubiczu staje do pojedynku z Wołodyjowskim, nie dorównuje mu jednak umiejętnościami, ciężko ranny przegrywa. Sposobność rehabilitacji upatruje w służbie ojczyźnie, oddaje się pod komendę hetmana litewskiego J. Radziwiłła i składa mu przysięgę wierności, ten natomiast pomaga w pojednaniu z Oleńką. Publiczna zdrada możnego protektora na uczcie w Kiejdanach stawia K. w dwuznacznej sytuacji, pomaga on nawet stłumić bunt uwięzionych żołnierzy - Skrzetuskiego, Wołodyjowskiego i Zagłoby, w oczach otoczenia także staje się zdrajcą. Zręczne manipulacje hetmana dość długo pozostawiają go w nieświadomości, dopiero rozmowa z Bogusławem w Pilwiszkach, szczerze odsłaniającym grę stryja, uświadamia mu ogrom pomyłki. Niepowodzeniem zakończyła się próba porwania zdrajcy, ciężko ranny pod opieką wiernego wachmistrza Soroki powraca do zdrowia w kryjówce Kiemliczów, aby pod nazwiskiem Babinicz wyruszyć na ratunek ojczyźnie. Ostrzega wojska konfederackie przed Radziwiłłami, wsławia się obroną Jasnej Góry, bierze udział w ocaleniu powracającego do państwie króla Jana Kazimierza w górskim wąwozie, walczy dzielnie pod rozkazami ks. Sapiehy, ocala Wołmontowicze, stawia opór wojskom Rakoczego. Leczy rany na Litwie i doczekuje się pełnej rehabilitacji, w kościele w Upicie odczytany zostaje list króla wyliczający wszystkie jego zasługi, dawny zdrajca i warchoł okazuje się bohaterem narod., ten fakt pozwala mu zdobyć serce i rękę ukochanej Oleńki

Co to jest Kmicic Andrzej w Słownik definicji K .