kochowski wespazjan co to znaczy

Co oznacza Kochowski Wespazjan? Co to jest: pisarz, historyk, długoletni żołnierz, historiograf

Co znaczy Kochowski wespazjan

Definicja KOCHOWSKI WESPAZJAN: pisarz, historyk, długoletni żołnierz, historiograf króla Jana III Sobieskiego, przedstawiciel tak zwany sarmackiego baroku. Jego bogata, barwna i różnorodna tematycznie twórczość obejmuje między innymi zestaw liryk i fraszek Niepróżnujące próżnowanie (1674), zestaw wierszy maryjnych Ogród panieński (1681), cykl poematów Chrystus cierpiący (1681). Własne zainteresowania hist. czasami Jana Kazimierza i Michała Wiśniowieckiego zawarł w Rocznikach (wyd. z łaciny cz. 1-3, 1683-98), wyprawę wiedeńską zrelacjonował w Commentarius belli adversus Turcas ad Viennam (1684) i w diariuszu Dzieło Boskie, lub Pieśni Wiednia wybawionego (1684). Twórczość K. zamyka poemat o bibl. stylistyce składający się z 36 psalmów Psalmodia polska (1695), który odzwierciedla przekonanie autora o mesjanistycznej roli Polski jako przedmurza chrześcijaństwa

Co to jest Kochowski Wespazjan w Słownik definicji K .