kołakowski leszek co to znaczy

Co oznacza Kołakowski Leszek? Co to jest: filozof, eseista, prozaik. Studiował filozofię

Co znaczy Kołakowski leszek

Definicja KOŁAKOWSKI LESZEK: filozof, eseista, prozaik. Studiował filozofię - początkowo w Łodzi, później na UW, gdzie podjął pracę nauk. W l. 1959- 68 kierował Katedrą Historii Filozofii. W 1964 r. został profesorem. Pracował również w PAN (1956-68). Przeszedł ewolucję poglądów od pełnej akceptacji marksizmu poprzez marksizm nawiązujący do różnych filozofii współcz. do jego krytyki. Głośnym wystąpieniem K. był artykuł Światopogląd i krytyka ("Nowa Kultura" 1955, nr 16), gdzie protestował przeciw "dogmatyzmowi w marksistowskiej praktyce filoz.", tzn. traktowaniu twierdzeń klasyków jako niepodlegających dyskusji. również w "zwyczajnie" zamieścił K. kilka tekstów o kryzysie myśli marksistowskiej. Z powodu na plenum PZPR w 1957 r. postawiono mu zarzut rewizjonizmu, a cenzura usunęła 2 eseje z t. Światopogląd i życie codzienne (1957). W 1966 r. w trakcie zgromadzenia na wydziale historii w 10. rocznicę pol. Października K. wygłosił odczyt przestrzegający przed oczekiwaniem poprzez partię bezkrytycznego relacji do jej instrukcji - to prowadzi do eliminowania z niej myślących, najwartościowszych ludzi. Efektem wystąpienia było wykluczenie K. z PZPR. W 1968 r. w trakcie słynnego spotkania z warszawskim aktywem partyjnym (19 III) W. Gomułka zaatakował imiennie K. (i kilku innych uczonych i pisarzy) za wpajanie studentom "wrogich poglądów polit." (K. protestował przeciw zdjęciu z repertuaru Teatru Polskiego Dziadów w reż. K. Dejmka, krytykował politykę kult. władz Polski). Tydzień potem K. został zwolniony z pracy na UW. Podjął wtedy decyzję o emigracji do USA. Aktualnie mieszka w Anglii, od 1970 r. jest prof. uniw. w Oksfordzie. W 1976 r. przystąpił do KOR - został jego przedstawicielem za granicą. Od 1991 r. jest członkiem PAN. Gł. dziedziny jego zainteresowań filoz. to historia filozofii średniowiecza, XVII w. i pozytywizmu (i współcz. filozofia, kultura i cywilizacja, zwł. stan świadomości ludzkiej. Istotne dzieła K. to między innymi Kultura i fetysze (1967), Obecność mitu (1972), Kluczowe nurty marksizmu. Stworzenie, postęp, rozkład (1976-78), Jeżeli Boga nie ma... O Bogu, Diable, Grzechach i innych zmartwieniach tak zwanej filozofii religii (1987), Cywilizacja na ławie oskarżonych (1990), Horror metaphysicus (1990). K. uprawia także prozę nawiązującą do tradycji oświec. powiastki filoz. (Trzynaście bajek z królestwa Lailonii dla sporych i małych, 1963; Klucz niebieski lub opowieści z historii świętej zgromadzone ku pouczeniu i przestrodze, 1964; Rozmowy z diabłem, 1965) i żartobliwie ironiczne małe formy lit.: Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań (1982) (i Mini-wykłady o maxi-kwestiach (1997). Za własną twórczość dostał sporo pol. i międzynarodowych nagród, między innymi Fundacji im. A. Jurzykowskiego (1968), Pokojową Nagrodę Pisarzy Niemieckich (1977), Prix Erasma (1983)

Co to jest Kołakowski Leszek w Słownik definicji K .