konarski stanław właśc co to znaczy

Co oznacza Hieronim K\. Konarski Stanisław, właśc? Co to jest: poeta, dziennikarz, pisarz i

Co znaczy Konarski stanisław, właśc. Hieronim k.

Definicja KONARSKI STANISŁAW, WŁAŚC. HIERONIM K.: poeta, dziennikarz, pisarz i dramaturg, członek zakonu pijarów, pedagog i reformator szkolnictwa. Nauczyciel retoryki w rzym. Collegium Nazarenum (1727-29), w 1740 r. założył w Warszawie Collegium Nobilium, w l. 1750-55 przeprowadził gruntowną reformę szkolnictwa pijarów w dziedzinie programu i metod nauczania. To dzieło zapoczątkowało modernizację całego szkolnictwa pol. przygotowując grunt dla reform Komisji Nauki Narodowej. Kluczowe dzieło polit.: O skutecznym rad sposobie, lub O utrzymywaniu ordynaryjnych sejmów (t. 1-4, 1760-63) zawierało krytykę liberum veto i miało wielki wpływ na przebudowę parlamentaryzmu pol. Apelował o poprawność i czystość języka pol., odpowiednikiem robota O poprawie wad wymowy (1741). Był także K. autorem tomu wierszy Opera liryca (1767), wyd. pośmiertnie w jęz. pol. w zbiorze Wiersze wszystkie z łacińskich na polskie przełożone (1778), dramatu Tragedia Epaminondy (wyst. 1756) i rozprawy rel.- -etycznej O religii poczciwych ludzi (1769), zajmował się również tłumaczeniem klasyków franc. K. był zasłużonym działaczem wczesnego oświecenia, przygotował ludzi i utorował drogę późniejszym reformom polit. i społ. W 1771 r. władca Stanisław August Poniatowski wyróżnił K. medalem z napisem Sapere auso (temu, który odważył się być mądry)

Co to jest Hieronim K\. Konarski Stanisław, właśc w Słownik definicji K .