konrad wallenrod powieść co to znaczy

Co oznacza Powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich\. Konrad Wallenrod? Co to jest

Co znaczy Konrad wallenrod. Powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich

Definicja KONRAD WALLENROD. POWIEŚĆ HISTORYCZNA Z DZIEJÓW LITEWSKICH I PRUSKICH: powieść poet. (poemat romant.) A Mickiewicza. Akcja toczy się w XIV w. Autor nie rekonstruował historii. Historyzm K. W. to historyzm maski. Jej sygnałem jest motto: "trzeba być lisem i lwem" (z Księcia Machiavellego). Ideę podstępnej walki rozwijają dzieje gł. bohatera i ballada Alpuhara. Opisywane w utworze szczegóły taktyki sprawiły, iż K. W. odczytywano niemal jak instruktaż (słowa nieznanego powstańca: "wyraz stało się ciałem, a Wallenrod Belwederem"). Mickiewicz po latach nazwał poemat "broszurą polit." Obecny sedno utworu odczytał Nowosilcow - w liście do cara ostrzegał przed publikacją K. W. Istotną rolę w utworze gra Halban - wajdelota (lud. pieśniarz). Podsuwa gł. bohaterowi myśl o podstępie, towarzyszy Konradowi w jego działaniach, lecz nie ginie z nim - musi żyć, aby w niezniszczalnej "pieśni gminnej" przechować pamięć o Wallenrodzie i obudzić "mściciela jego kości". Pieśń lud. jest w poemacie gwarantką istnienia narodu: łączy przeszłość z teraźniejszością, strzeże tradycji. Gest Konrada został pokazany w kontekście etycznym. Bohater dla dobra ojczyzny wybiera metodę efektywną, lecz niemoralną, sprzeczną z etosem rycerza, którym jest (konflikt honoru i obowiązku). Zapłaci za to wyrzutami sumienia, szczęściem osobistym, wreszcie - życiem. Jest bohaterem tragicznym, nieprzeciętnym, indywidualistą - zapowiada kreację Konrada z III cz. Dziadów. K. W. jest również słowem poglądów Mickiewicza na lit. narod. Wzywając do czynu, powinna mówić szyfrem zrozumiałym tylko dla zamierzonych odbiorców (por. reakcję zakonników na opowieść o Walterze Alfie). Poemat zrealizował wszystkie cechy gat. Wzbudził krańcowo różne reakcje: od potępienia (uznano go za apoteozę zdrady) po zachwyt. Był tłum. w całości albo we fragm. na 20 języków, ilustrowany między innymi poprzez J. Kossaka, podwójnie przetworzony na libretto opery

Co to jest Powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich\. Konrad Wallenrod w Słownik definicji K .