kordian co to znaczy

Co oznacza Kordian? Co to jest: dramat romant. J. Słowackiego, stanowiący pierwszą część

Co znaczy Kordian

Definicja KORDIAN: dramat romant. J. Słowackiego, stanowiący pierwszą część zamierzonej trylogii, powst. 1833 w Genewie, wyd. anonimowo w Paryżu 1844; przypisywany Mickiewiczowi, o czym donosi autor w liście do matki. Podtytuł Spisek koronacyjny zwraca uwagę na wydarzenia, które rozegrały się w nocy 24 na 25 V 1829, gdy do Warszawy przyjechał car Mikołaj (następca Aleksandra I i młodszy brat Konstantego), by koronować się na króla Polski. Zdarzenia poszczególnych części ulokowane są w różnym czasie i miejscu i dotyczą odmiennych spraw. Fantastyczne sceny Przygotowania dzieją się wśród diabłów, czarownic i Szatana, którzy w sylwestrową noc 1799 r. tworzą dygnitarzy i przywódców narodowi wybranemu. Groteskowe twory są karykaturą postaci hist. (gen. Chłopickiego, ks. Czartoryskiego, gen. Skrzyneckiego, J. Ursyna Niemcewicza, J. Lelewela), odpowiedzialnych za klęskę stworzenia listopadowego. Polemikę z A. Mickiewiczem zawiera Prolog, gdzie występująca Pierwsza Osoba reprezentuje jego koncepcję mesjanizmu - Polski Chrystusa narodów i wieszcza cierpiącego za naród, Druga i Trzecia Osoba wyrażają odmienne stanowisko Słowackiego - poety służącego swą pieśnią, która wskrzesza rycerskie tradycje, przechowuje wartości chroniące przed stratą wiary w przyszłość. Dramat właściwy, a więc akty I-III, jest prezentacją dziejów tytułowego bohatera, który początkowo jako 15-letni młodzieniec przeżywa rozterki i niepokoje, w tym nieodwzajemnioną miłość do Laury, w wyniku zniechęcenia do życia próbuje popełnić samobójstwo.Zapomnienia szuka w podróżach po świecie, w londyńskim James Parku dowiaduje się od dozorcy o wartości pieniądza, na skałach Dover czyta Szekspirowskiego Króla Leara, we Włoszech poznaje piękną Wiolettę, lecz dość błyskawicznie odkrywa, iż kierują nią kapitał, a nie uczucie. Odwiedza także papieża i z rozgoryczeniem uświadamia sobie zupełną jego ignorancję w kwestiach Polski. Konfrontacja młodzieńczych ideałów z rzeczywistością i strata złudzeń doprowadzają do przemiany duchowej bohatera, który na szczycie Mont Blanc wygłasza długi monolog oświadczając, iż oddaje się w służbę ojczyźnie będącej "Winkelriedem narodów". Przeniesiony na chmurze do państwie trafia na koronacyjne przygotowania cara Mikołaja, przystępuje do spisku, jedyny, który jest gotów do zabójstwa cara, nawet kosztem własnego życia. Scena spiskowa w podziemiach katedry przedstawia dwa pokolenia Polaków mających wspólny cel, lecz odmienną koncepcję jego realizacji: Prezes i Ksiądz są zwolennikami biernego oczekiwania na sposobność legalnego działania, z kolei Kordian domaga się czynu, tylko efektowne słowa wygłaszane samotnie nieuchronnie doprowadzają do jego klęski. Nie powiodło mu się zgładzić despoty, gdy nocą pełnił straż przed carską sypialnią, zastępują mu drogę Imaginacja i Strach, przywidzenia doprowadzają do omdlenia i schwytania. Osadzony w szpitalu obłąkanych, prowadzi rozmowy z Doktorem, który próbuje zachwiać jego umysłem i dowieść, iż świat pełen jest szaleńców chcących zbawiać innych. Przygotowania do koronacji i sceny uliczne są oceną społeczeństwa pol., gdzie dygnitarze i arystokraci gotowi są dla własnego interesu służyć wiernie carowi, dramat sytuacji rozumie lud, lecz jego protest ma tylko formę żartu i drwiny. Zwolniony ze szpitala Kordian poddany jest na placu Saskim niezwykłej próbie sprawności, wobec cara i ks. Konstantego wykonuje skok na koniu poprzez piramidę z karabinów, o jego życie wiodą zacięty spór książę z carem, więziony nadal, ostatecznie ma być stracony. Przed plutonem egzekucyjnym zjawia się w ostatniej chwili adiutant Konstantego z pismem ułaskawiającym. Kordian nie mógł dokonać niczego wielkiego, lecz jego poświęcenie nie pozostało bez echa wśród tłumów zebranych przed zapowiadaną egzekucją, manifestowane poprzez nie uczucia patriotyczne są słowem poparcia dla bohaterów narod. Scena miała odniesienie do rzeczywistych wypadków w Warszawie w 1833 r., gdy publicznie stracono Artura Zawiszę i jego trzech towarzyszy - emisariuszy przybyłych z Paryża celem przygotowania w państwie następnego stworzenia

Co to jest Kordian w Słownik definicji K .