kornhauser julian co to znaczy

Co oznacza Kornhauser Julian? Co to jest: pisarz, prozaik, krytyk lit., tłumacz. Jeden z

Co znaczy Kornhauser julian

Definicja KORNHAUSER JULIAN: pisarz, prozaik, krytyk lit., tłumacz. Jeden z najciekawszych twórców z pokolenia Nowej Fali. Ukończył slawistykę na UJ, prof. tej uczelni. Współzałożyciel ekipy lit. Teraz. Red. "Nowego Wyrazu" (1972-74) i "Pisma" (1981-92). W 1986 r. na stypendium w Berlinie Zach. Laureat nagrody im. Kościelskich, im. A. Bursy, Europejskiej Nagrody Poetyckiej. Wspólnie z A. Zagajewskim wydał zestaw szkiców o charakterze manifestu programowego Świat nie przedstawiony (1974). Autorzy atakują w nim współcz. twórców za ucieczkę od obecnych problemów, twierdzą, iż celem literaturze jest przebudowa świata, rozbicie skostniałych układów społ. W wierszach K. demaskuje zakłamanie świata, kompromituje językowe schematy (kraj jest najwybitniejszym pisarzem polskim), posługując się groteską, sarkazmem, ironią. Nie wierzy jednak w zbawczą moc literaturze. W pierwszych tomikach podjął gł. tematykę społ., później łączył ją z osobistą refleksją. Adresatem wierszy K. regularnie jest bierny i pogodzony z losem tłum, który pisarz próbuje wyrwać z marazmu. Utwory zebrał między innymi w tomach: Nastanie święto i dla leniuchów (1972), W fabrykach udajemy smutnych rewolucjonistów (1973), Zjadacze kartofli (1978), Zasadnicze trudności (1979), Hurrraaa (1982), Z nas, z nami (1985, wiersze o stanie wojennym), Inny porządek (1985, drugi obieg literatury), Wiersze z lat osiemdziesiątych (1991, wybór). K. jest również autorem wierszy dla dzieci Tyle rzeczy nadzwyczajnych (1981), powieści Kilka chwil (1970), Stręczyciel idei (1980, obraz młodzieży z l. 70.), prac krytycznych, między innymi Od mitu do konkretu (1978), Wspólny język (1983), Światło wewnętrzne (1984). Wyjaśnia lit. serbsko-chorwacką (antologia literaturze chorwackiej Wewnętrzne morze, 1982, i serbskiej Tragarze zdań, 1983)

Co to jest Kornhauser Julian w Słownik definicji K .