kotarbiński tadeusz co to znaczy

Co oznacza Kotarbiński Tadeusz? Co to jest: filozof, logik, współtwórca i pionier prakseologii

Co znaczy Kotarbiński tadeusz

Definicja KOTARBIŃSKI TADEUSZ: filozof, logik, współtwórca i pionier prakseologii. Reprezentant warszawskiej szkoły filoz. Prof. UW (1919-61), pierwszy rektor Uniw. Łódzkiego (1945-49). Członek PAU (od 1946), PAN (od 1952; w 1957-62 jej prezes), towarzystw nauk. w Polsce i za granicą. Wojnę przeżył w Warszawie; współpracował z konspiracyjnym pismem "Realizacje" (1944). Już przed wojną występował w obronie praw jednostki przed zorganizowaną zbiorowością ("Epoka" 1933 nr 12). Był jednym z prelegentów w Klubie Krzywego Koła (1956) i sygnatariuszem tak zwany listu 34 (1964), domagającego się zmian w polityce kult., w tym ograniczenia roli cenzury. Szeroki zasięg czytelniczy miały jego prace z zakresu prakseologii (Traktat o dobrej robocie, 1955; Sprawność i błąd, 1956) i etyki (kwestie sumienia, 1956; Medytacje o życiu godziwym, 1966)

Co to jest Kotarbiński Tadeusz w Słownik definicji K .