kowalska anna co to znaczy

Co oznacza Kowalska Anna? Co to jest: powieściopisarka i nowelistka. Studiowała filologię klasyczną

Co znaczy Kowalska anna

Definicja KOWALSKA ANNA: powieściopisarka i nowelistka. Studiowała filologię klasyczną i romańską na Uniw. Lwowskim. Przed wojną należała do ekipy lit. Przedmieście. W l. 1936- 37 współredagowała miesięcznik "Sygnały". W trakcie okupacji przebywała we Lwowie i w Warszawie (od 1943). W 1945-54 mieszkała we Wrocławiu. Współred. kwartalnika lit. "Zeszyty Wrocławskie". W 1954 r. wróciła do Warszawy i zamieszkała z M. Dąbrowską. Sygnatariuszka tak zwany listu 34 (1964). Debiutowała napisaną razem z mężem, Jerzym K., powieścią Catalina (1931). Wspólnym dziełem były również zbiory opowiadań Mijają nas (1932) i Złota kula (1933) i Gruce. Powieść o lwowskiej rodzinie (1936) i Gąszcz (powieść zaczęta przed wojną, ukończona 1961). Samodzielnym dziełem pisarki był nierówny artystycznie cykl Opowieści wrocławskich: opowiadająca o świeżo osiadłych we Wrocławiu mieszkańcach Uliczka Klasztorna (1949), bardzo słaba powieść-reportaż Ogromna próba (1951) i interesujące Notatki wrocławskie (1955). W swojej twórczości K. pozostała wierna realizmowi, z troską o szczegóły ukazywała życie ludzi, ujawniając kryjące się pod pozorami zwyczajności tragedie, okrucieństwo, cierpienie. Jej bohaterzy to ludzie udręczeni, samotni, regularnie decyzyjny się na samobójstwo jako na ucieczkę przed światem (powieści Safona, 1959; Szczelina, 1967). K. stworzyła wybitne portrety psychol. bohaterów. Pisała językiem zbliżonym do mówionego, posługiwała się krótkimi formami lit. - opowiadaniem, nowelą, mikropowieścią. Akcję utworów umieszczała zarówno we współczesności (opowiadania Ołtarze, 1963; Trzy boginie, 1966), jak i w przeszłości, zwł. w starożytności (Opowiadania greckie, 1949; Safona). A. Fryczowi Modrzewskiemu poświęciła dwie powieści: Wójt wolbromski (1954) i Astrea (1956), ukazujące uczonego na tle środowiska renes. humanistów i interpretujące jego porażkę jako sukces działania wstecznych sił w społeczeństwie. Do najlepszych książek K. są zaliczane utwory wspomnieniowe, poświęcone lwowskiemu dzieciństwu: Na rogatce (1953), Figle pamięci (1969). Po śmierci pisarki ukazały się w "Twórczości" Kartki ze szpitala, a w "poezji", "Odrze" i "Twórczości" fragm. dzienników

Co to jest Kowalska Anna w Słownik definicji K .