koźmian kajetan co to znaczy

Co oznacza Koźmian Kajetan? Co to jest: pisarz, krytyk lit., dziennikarz, recenzent teatr

Co znaczy Koźmian kajetan

Definicja KOŹMIAN KAJETAN: pisarz, krytyk lit., dziennikarz, recenzent teatr., pamiętnikarz; przedstawiciel klasycyzmu, obrońca jego ortodoksyjnej wersji, zagorzały przeciwnik romantyzmu, zwł. A. Mickiewicza. W trakcie stworzenia kościuszkowskiego sekretarz lubelskiej Komisji Porządkowej. Wysoki urzędnik państwowy w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim. Od 1829 r. senator-kasztelan. Przeciwnik stworzenia listopadowego. Członek Tow. Przyjaciół Nauk, Tow. Przyjaciół Ojczystego Języka i Tow. Iksów. W najwyższym stopniu znany utwór: Ziemiaństwo polskie (1839) - poemat będący pochwałą wyidealizowanej wsi w dawnym kształcie ( tradycyjnie pol. - zdaniem K. - patriarchalny układ stosunków pomiędzy panem a chłopem). Jej istnienie gwarantuje odbudowę szczęśliwego państwa. Poemat poucza o zaletach pracy rolnika, która staje się uczestniczeniem w życiu Natury i obrzędem ku jej czci. W istniejącej poza hist. czasem wsi (w opozycji do "świata") żyje radosny i wolny oracz, obdarzony cnotami, zmysłem moralnym i trwający w harmonii z przyrodą, ludźmi i sobą. Bohater Ziemiaństwa to "człowiek pól", zarazem chłop i pan - z równą przyjemnością pracuje i filozofuje o szczęściu ludzkości i wieku złotym. Własną neutralną przestrzeń opuszcza wchodząc w rolę żołnierza - obrońcy ojczyzny. To wyjście dzieje się wg ustalonego, uroczystego rytuału. W perspektywie czeka bohatera powrót na wieś, lecz w poemacie jest długi fragm. o "okropnościach wojny" i losie żołnierza tułacza. Poemat poucza czytelnika, pokazuje wzory pięknego życia w pokoju i pracy dla dobra państwie. Autor nobilitował temat posługując się uroczystym stylem, obfitującym w tropy, aforyzmy i sentencje. Ziemiaństwo było ośmieszane poprzez romantyków, na przykład Mickiewicz pisał o nim w III cz. Dziadów: "tys. wierszy o sadzeniu grochu". K. jest również autorem poematu hist. Stefan Czarniecki, patetycznych ód ku czci wodzów niosących wolność Polsce (cykl napoleoński) i wierszy okolicznościowych (Hymn z okazji Koronacji Najjaśniejszego Napoleona)

Co to jest Koźmian Kajetan w Słownik definicji K .