krótka rozprawa między co to znaczy

Co oznacza Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem? Co to jest: dialog M

Co znaczy Krótka rozprawa między trzema osobami, panem, wójtem a plebanem

Definicja KRÓTKA ROZPRAWA MIĘDZY TRZEMA OSOBAMI, PANEM, WÓJTEM A PLEBANEM: dialog M. Reja opubl. w 1543 r. pod pseudonim Ambroży Korczbok Rożek. Rozmowa przedstawicieli trzech stanów społ.: szlachty (Pan), chłopstwa (Wójt) i duchowieństwa (Pleban), stanowi obraz konfliktów społ. i postaw charakterystycznych dla każdego ze stanów. Atakowany poprzez Plebana Pan usłyszy wyraźne słowa przygany: "A tknij jedno świeckich urzędów, / Jestli tam nie więcej błędów?" - zrywane i przekupne sejmy, pijaństwo, przedkładanie zabawy nad wymagania, prywaty nad dobro państwie. Pan spostrzega sporo zaniedbań Plebana, wypomina mu opieszałość w pełnieniu obowiązków, nierzetelność, zamiłowanie do wystawnego życia, handel odpustami, bezwzględność w pobieraniu od chłopa różnych danin. Wzajemne oskarżenia nie dotyczą chłopa, który jest jednakowo ciemiężony poprzez oba stany, jego bierze w obronę autor, on sam wyraźnie stwierdza: "Ksiądz pana wini, pan księdza, / A nam prostym zewsząd nędza". Ostateczny wniosek ma charakter pesymistyczny, niepewna jest przyszłość państwie, gdzie nikt nie jest zainteresowany naprawą objawiającego się zła

Co to jest Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem w Słownik definicji K .