krynicki ryszard co to znaczy

Co oznacza Krynicki Ryszard? Co to jest: pisarz, krytyk lit., tłumacz. Reprezentant Nowej Fali

Co znaczy Krynicki ryszard

Definicja KRYNICKI RYSZARD: pisarz, krytyk lit., tłumacz. Reprezentant Nowej Fali, członek poznańskich grup lit. Rokada i Próby, działacz klubu "Od nowa". Studiował polonistykę na Uniw. Poznańskim. W l. 1965-68 redagował miesięcznik "Nurt". Pracował w Bibliotece w Kórniku (1968-70). Od 1971 r. był członkiem zespołu redakcyjnego "Studenta" - zwolniony represyjnie w 1973 r. W 1976-80 objęty zakazem druku, współpracował z "Zapisem". Laureat nagrody Kościelskich i pol. PEN Clubu. Już pierwszy tomik liryków (Pęd pogoni, pęd ucieczki, 1968) ujawnia jego odmienność od poetów Nowej Fali. Prowadzi jak oni grę z językiem, lecz jej celem jest nie demaskacja świata, ale ujawnienie dram. sytuacji pojedynczego człowieka. Bohater lir. wierszy K. zawsze pozostaje wierny sobie, broni własnych prawd w osaczającym go świecie. W następnych tomikach literatura K. ewoluuje od problematyki polit. ku refleksji filoz., zagadnieniom uniwersalnym. W stylistyce wierszy wpływy T. Peipera i J. Czechowicza (operowanie skojarzeniami dźwiękowymi) ustępują miejsca wpływom Z. Herberta (oszczędność środków wyrazu), a długie wypowiedzi - formom krótkim, przybierającym regularnie postać sentencji. Po t. debiutanckim K. wydał: Akt urodzenia (1969), Organizm zbiorowy (1975), Nasze życie rośnie (1978), Mało więcej (1981), Jeśli w jakimś państwie (1983), Mało więcej i inne wiersze (1984), Niepodlegli nicości. Niektóre wiersze i przekłady (1989). Jest tłumaczem lit. niemieckojęzycznej (między innymi B. Brechta)

Co to jest Krynicki Ryszard w Słownik definicji K .